<div style="text-indent: 2em; font-size: larger;">

如果要确保信息是从本站点提交而来,而不是从其他站点提交过来的信息,可以对来源网址进行如下验证。

  ' 确定是本站点提交的信息
  Public Function IsValidSource(ByRef sReferer)
    Dim s
    s = Trim(sReferer)
    If Len(s) <= 0 Then
      IsValidSource = False
    Else
      If Left(s, 7) <> "http://" Then
        s = "http://" & s
      End If
      IsValidSource = InStr(1, s, GetBaseUrl()) > 0
    End If
  End Function

' 确定基准URL Public Function GetBaseUrl() Dim sServerName, sAPPLMDPath sServerName = Trim(LCase(Request.ServerVariables("SERVERNAME"))) sAPPLMDPath = Trim(LCase(Request.ServerVariables("APPLMD_PATH")))

If Right(sAPPL_MD_Path, 1) &lt;&gt; "/" Then
  sAPPL_MD_Path = sAPPL_MD_Path &amp; "/"
End If

' 后面带有"/"
GetBaseUrl = "http://" &amp; sServerName &amp; "/" &amp; Right(sAPPL_MD_Path, Len(sAPPL_MD_Path) - InStrRev(sAPPL_MD_Path, "root") - Len("root"))

End Function